TENAGA KEPENDIDIKAN

BURHANUDDIN, S.T
(Kepala Sekolah)

NIP. 19780106 200604 1 009

Guru di SMK Negeri 2 Dompu berjumlah sebanyak 50 orang yang terdiri dari 16 guru PNS, 18 guru PPPK, dan 16 guru GTT.

HJ. SITI ROSIDAH, S.Sos
Koordinator Tata Usaha

NIP. 19680328 199003 2 004

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MELIANSYAH, S.Sos
(Waka Kesiswaan)

NIP. 19810528 202321 1 006

Drs. H. A. Rasid
(Waka H K I)

NIP. 19650810 199202 1 002

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009