GURU

BURHANUDDIN, S.T
(Kepala Sekolah)

NIP. 19780106 200604 1 009

Teknik Mesin

Guru di SMK Negeri 2 Dompu berjumlah sebanyak 50 orang yang terdiri dari 16 guru PNS, 18 guru PPPK, dan 16 guru GTT.

HJ. SITI ROSIDAH, S.Sos
Koordinator Tata Usaha

NIP. 19680328 199003 2 004

Sarjana Sosial

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

Teknik Audio Video

MELIANSYAH, S.Sos
(Waka Kesiswaan)

NIP. 19810528 202321 1 006

Sarjana Sosial

Drs. H. A. Rasid
(Waka H K I)

NIP. 19650810 199202 1 002

Pend. Pancasila & Kewarganegaraan

MUHAMMAD FADLI, S.Pd
(Waka Sarpras)

NIP. 19830915 201001 1 030

Pend. Jasmani, Olahraga & Kesehatan

MUHAMAD NATSIR, S.P
(K3 Teknik Elektronika Industri)

NIP. 19710107 200501 1 006

ZAKIAH DARAJAT, S.Pd
(Bendahara)

NIP. 19790505 201001 2 019

Pend. Agama Islam

MULYADI, S.T
(K3 Geologi Pertambangan)

NIP. 19830615 202221 1 021

HASRAWATI, S.T., M.Pd
(K3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik)

NIP. 19880606 201903 2 008

NURWAHYUDDI, S.T
(K3 Teknik Elektronika Industri)

NIP. 19950413 201903 1 005

BURHANUDDIN, S.T
(Kepala Sekolah)

NIP. 19780106 200604 1 009

HJ. SITI ROSIDAH, S.Sos
Koordinator Tata Usaha

NIP. 19680328 199003 2 004

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MELIANSYAH, S.Sos
(Waka Kesiswaan)

NIP. 19810528 202321 1 006

Drs. H. A. Rasid
(Waka H K I)

NIP. 19650810 199202 1 002

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

BURHANUDDIN, S.T
(Kepala Sekolah)

NIP. 19780106 200604 1 009

BURHANUDDIN, S.T
(Kepala Sekolah)

NIP. 19780106 200604 1 009

HJ. SITI ROSIDAH, S.Sos
Koordinator Tata Usaha

NIP. 19680328 199003 2 004

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MELIANSYAH, S.Sos
(Waka Kesiswaan)

NIP. 19810528 202321 1 006

Drs. H. A. Rasid
(Waka H K I)

NIP. 19650810 199202 1 002

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

MOH. DIAULAKBAR, S.T
(Waka Kurikulum)

NIP. 19780106 200604 1 009

BURHANUDDIN, S.T
(Kepala Sekolah)

NIP. 19780106 200604 1 009